Over ons

BEGIN VAN SPREKEN
Met woorden aan het leven gebonden
Ervaar ik in de tweede macht:

Elk gedicht wordt teruggevonden,
Elke gebeurtenis is uitgedacht.

Lees verder:
BEGIN VAN SPREKEN

DE BERG SAINTE-VICTOIRE

“Het landschap denkt zich in mij uit. Ik ben zijn bewustzijn.”

(Paul Çezanne in gesprek met Joachim Gasquet)

 Lees verder: DE BERG SAINTE-VICTOIRE

ONTBIJT IN HET BOS
Men heeft de liefde alle namen gegeven maar niet
Kloostertuin die niet terugkeerde van achter de bergen
Terwijl leeuwen aanleggen aan het meer men slaapt niet wetend
Dat achter kaarslicht opging de zon
En in het horloge het voetvolk omkeerde

Terwijl met gehuchten vulde de bloesem de regen
En nooit heeft men gezien het strand
Waar de koningin haar smaldeel verkoopt aan de vissen

Lees verder: ONTBIJT IN HET BOS

 

 

DAGBOEK
Het is begonnen als een mondvol water
Een wegennet waarop de slaap bespeelt de schuchtere begeerten van de slaap
En onder water werd de meimaand wakker
Vol kersen en begrijpende christenen
 Er was geen doornig oog
Geen oorlog in een regenboog
Het is begonnen als een vriesnacht over water
Met sterren die in oksels vastgevroren sliepen

Lees verder in: DAGBOEK

 

ENKELE GEDACHTEN BIJ EENVOUDIGE VRIENDSCHAPPEN
Ik ben maar voor de helft alleen
Want voor de helft steeds vrijgeleide
Naar wie ik ben terzijde van de spiegel
Die ik tot op de bodem ken

Lees verder: ENKELE GEDACHTEN BIJ EENVOUDIGE VRIENDSCHAPPEN

 

KOUROS
Zolang je naast me lag, in slaap verzonken,
Zweeg mijn verlangen als een tweelingbroer;
Maar nu de stad je opjaagt als een hoer
Jaag ik achter je aan, begeertedronken.

Lees verder in: KOUROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column

 

 
 

 

Begin van spreken
Ontbijt in het bos
Dagboek

Vriendschappen

Kouros

DE BERG SAINTE-VICTOIRE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.1.0 Beta